Badania wody

 Na podstawie ostatnich badań woda na naszym basenie spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach / Dz.U.poz.2016 / 

 

Parking hotelowy

OPŁATA ZA PARKING DLA KORZYSTAJKĄCYCH Z OBIEKTU 5 ZŁ. ZA GODZ.