Badania wody

 Na podstawie ostatnich badań woda na naszym basenie spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach   /Dz.U. z 2015,poz.2016 ze zm. / 

 z wyjątkiem : przekroczonej wartości chloru wolnego i wartości pH w niecce i stacji SUW.

W związku z tym podjęto następujące działania naprawcze :

1.Regulacja dozowników podchlorynu sodu i pH, zmniejszając ilość podawanego    podchlorynu oraz zwiększając podawanie regulatora pH zmniejszając jego wartość,

2.wykonana zostanie częściowa wymiana wody, oraz zwiększono dwukrotnie ilość wymienianej wody w ciągu wody.

Planowany termin doprowadzenia wody do zalecanych parametrów :22.08.2022

 

Wakacje

Polecamy karnety wakacyjne, duże zniżki