REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY PUNKTU REKREACJI

Serdecznie Witamy Państwa w Saunie Hotelu Gdynia i życzymy przyjemnego relaksu.
Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem oraz jego przestrzeganie, które służy zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

 • 1. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 • 2. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 • 3. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe
 • 4. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia
 • 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletni mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna
 • 6. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia
 • 7. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń, które nie usunięte przedostają się w głąb warstwy skóry.
 • 8. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia
 • 9. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych
 • 10. Z sauny należy korzystać w ręczniku lub kostiumie bawełnianym
 • 11. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 • 12. Czas przebywania w saunie zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny. Sugerowany czas 12-15 min - co najmniej tyle samo czasu powinien trwać odpoczynek pomiędzy seansami w saunie
 • 13. Po wyjściu z sauny należy stopniowo schłodzić ciało poprzez polanie zimna wodą.Schładzanie wodą rozpoczynamy zawsze od stóp w kierunku serca
 • 14. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego
 • 15. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy k/drzwi
 • 16. Na terenie sauny zabrania się:
  • - wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu
  • - wykonywania zabiegów kosmetycznych
  • - hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
  • - wnoszenia napojów alkoholowych, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
  • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
  • palenia tytoniu
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia
  • przesuwania oraz dotykania pieca i kamieni
  • Stosowania własnych olejków zapachowych (są łatwopalne) i jakichkolwiek innych środków
  • P O L E W A N I A K A M I E N I i P I E C A W O D Ą
 • 17. Przeciwwskazania Korzystania z sauny kategorycznie zabrania się: osobom chorym na serce, nadciśnienie, choroby naczyń krwionośnych, tarczycę, cukrzycę, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne, z gorączką, z grzybicą skóry, osobom nietrzeźwym, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży Nie zaleca się korzystania z sauny osobom bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym oraz po posiłku
 • 18. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat
 • 19. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu
 • 20. Kierownictwo basenu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi

Kierownictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, informując o tym gości, a także do upomnień w nagłych wypadkach, które nie są objęte Regulaminem.